fbpx
Kontrast
Czcionka

System ciepłowniczy PEC

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Stan techniczny sieci ciepłowniczej PEC w Suwałkach sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach sp. z o.o. eksploatuje sieć cieplną: magistralną i rozdzielczą
o długości 69,4 km oraz przyłącza o długości 33,8 km.

Całkowita długość sieci cieplnych na dzień 31.12.2023 wynosi 103,3 km w tym wykonane w technologii:

  • kanałowej – 20,5 km (19,9%)
  • preizolowanej – 82,7 km (80,1%)

Największa średnica eksploatowanej sieci cieplnej to dn600mm. Najstarsze sieci zostały wybudowane w drugiej połowie lat 70-tych. Średnioroczna sprawność przesyłania energii cieplnej sieciami ciepłowniczymi PEC w Suwałkach wynosi ok. 90%. Sukcesywnie w celu zwiększenia sprawności przesyłania energii cieplnej wykonywane są modernizacje powłoki termoizolacyjnej sieci cieplnych. Do roku 2023 wykonano termomodernizację ok.8380 mb sieci kanałowych
o średnicach dn150mm, dn200mm, dn250mm, dn300mm, dn350mm, dn40mm, dn450mm, dn500mm, dn600mm.

Od roku 1993 do budowy sieci cieplnych stosowana jest nowoczesna technologia rur preizolowanych pojedynczych i podwójnych. W tej technologii buduje się nowe sieci oraz modernizuje już istniejące. W latach 1993-2023 wybudowano i zmodernizowano 83,2 km sieci.

W związku z ciągłym rozwojem sieci i przyłączaniem nowych Odbiorców oraz modernizacją w roku 2023 wybudowano i oddano do eksploatacji sieci o długości 1,2 km. W Przedsiębiorstwie duży nacisk jest kładziony na ograniczenie ubytków wody sieciowej w miejskiej sieci ciepłowniczej. W sposób ciągły w systemie komputerowym są monitorowane ubytki nośnika ciepła, średniodobowe w roku 2023 wynosiły ok. 6,8 m3/dobę.

W latach 1998-2023 miało miejsce ok. 61 awarii sieci ciepłowniczej spowodowanych korozją rur przewodowych. W roku 2023 wystąpiła 1 awaria sieci ciepłowniczej. Wszelkie przyczyny awarii były usuwane w ciągu maksymalnie kilkunastu godzin.

Eksploatacją sieci ciepłowniczych i dbaniem o ich stan techniczny zajmuje się Zakład Przesyłu i Dystrybucji Ciepła.
Dla utrzymania dobrego stanu technicznego sieci cieplnych i ich ciągłej gotowości do przesyłania energii cieplnej podejmowane są na bieżąco działania polegające między innymi na:

  • prowadzeniu okresowych kontroli stanu technicznego komór ciepłowniczych oraz widocznych z nich odcinków sieci cieplnych,
  • stałym wykonywaniu prac konserwacyjnych i wymiany armatury hydraulicznej, elementów budowlanych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej sieci cieplnych,
  • stałej kontrola w systemie monitoringu szczelności sieci cieplnych a w razie stwierdzenia nieszczelności natychmiastowa lokalizacja i likwidacja przyczyn ponadnormatywnych ubytków,
  • wykonywaniu w sezonie remontowym kontrolnych odkrywek sieci cieplnych w miejscach potencjalnie awaryjnych (min. kompensacje, punkty stałe miejsca zmian kierunku przebiegu), podczas których ocenia się stan techniczny rur przewodowych, izolacji termicznej, obudowy sieci cieplnej oraz dokonuje bieżących napraw kanałów, rurociągów i izolacji termicznej.

Na podstawie odkrywek kontrolnych dokonuje się typowania odcinków sieci cieplnych do modernizacji. Na podstawie prowadzonych analiz, eksploatacji i przeglądów oraz prowadzonych prac modernizacyjnych należy stwierdzić, że sieć ciepłownicza PEC w Suwałkach sp. z o.o. znajduje się w dobrym stanie technicznym pozwalającym na długoletnią eksploatację

ikona pdf Program pracy sieci ciepłowniczej 2022/2023 (.pdf)

ikona pdf Plan wprowadzania ograniczeń w dostawie ciepła (.pdf)