Zakład Sieci Cieplnych
ul. E. Plater 28C
tel. 87 565-33-94
Zakład Wytwarzania
ul. Przemysłowa 6A
tel. 87 562 99 66
Zakład Robót Inżynieryjnych i Obsługi
ul. Przemysłowa 6A,
tel. 87 562 99 74
Zakład Dystrybucji Ciepła
ul. Nowomiejska 5
tel. 87 567-20-79
ul. Utrata 26A
tel. 87 566-57-93
Administracja
ul. Przemysłowa 6A,
Centrala tel. 87 562 99 93
Księgowość
ul. Przemsłowa 6A
tel. 87 562-99-58
tel. 87 562-99-60
Kontakt dla dziennikarzy:
Pani Ewa Murawko
tel. 601 500 979
e:mail: e.murawko@pec.suwalki.pl