unia

Nasz cel – „Dążenie do spełnienia aktualnych i przyszłych oczekiwań Klientów”

– prowadzenie działalności nastawionej na zadowolenie odbiorców ciepła
– stosowanie nowoczesnych technologii ograniczających ingerencję w środowisko naturalne
–  podnoszenie standardów świadczonych usług
–  stała poprawa stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
–  zarządzanie energią w sposób efektywny, zapobiegający marnotrawieniu wykorzystywanej i zużywanej energii

Nasze ciepło jest

BEZPIECZNE

Do mieszkania wpuszczaj tylko ciepłą wodę i bądź spokojny, że ty i twoja rodzina jesteście bezpieczni.

WYGODNE

Ciesz się ciepłem i korzystaj z ciepłej wody kiedy tylko chcesz. Możesz mieć pewność, że wszystko działa jak należy.

DOSTĘPNE

Nie musisz martwić się o opał lub przeglądy instalacji. Masz ciepło zawsze wtedy, kiedy go potrzebujesz.

EKOLOGICZNE

Ogrzewaj mieszkane, a nie całą planetę. Nasze ciepło produkowane jest z poszanowaniem środowiska.

Posiadamy certyfikat redukcji niskiej emisji

FAQ - Odpowiedzi na często zadawane pytania

Co to jest węzeł cieplny?

Węzeł cieplny to połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych.

Co to jest 1 GJ

1 GJ – to jednostka określająca ilość ciepła i wynosi 277,8 kWh ( 0,2778 MWh ). W celu uzyskania 1 GJ ciepła należy spalić 60 kg węgla kamiennego o wartości opałowej 0,028 GJ/kg w kotle o sprawności 60% lub grzać grzejnikiem elektrycznym o mocy 2 kW przez 139 godzin.

Co to jest moc zamówiona?

Zamówiona moc cieplna to ustalona przez odbiorcę największa moc cieplna, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie przy temperaturze zewnętrznej obliczeniowej, tj. dla Suwałk -24oC, która zgodnie z warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
• pokrycia strat w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach, tj. +20-21oC
• utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, tj. +55oC
• prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.
W zależności od temperatury na zewnątrz PEC dostarcza nośnik ciepła o parametrach zgodnych z tabelą regulacyjną, tj. zwiększa/zmniejsza temperaturę nośnika.

Sprawdź, jak ograniczamy smog

Sprawdź jakość powietrza w mieście

airly