fbpx
Kontrast
Czcionka

Firma

Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby zobaczyć więcej

Historia

Historia naszej firmy sięga roku 1976, kiedy to zarządzeniem Wojewody Suwalskiego utworzone zostało Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach z siedzibą w Giżycku. W roku 1979  siedzibę przedsiębiorstwa przeniesiono do Suwałk
i zmieniono nazwę na Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach, w skład którego wchodziły zakłady energetyki cieplnej w poszczególnych miastach województwa: Augustowie, Olecku, Ełku , Węgorzewie, Giżycku, Piszu.

więcej

Dofinansowane projekty

Projekty dofinansowane ze środków NFOŚiGW w formie pożyczki oraz ze środków unijnych.

więcej

Ochrona środowiska

Miasto Suwałki

położone jest na obszarze funkcjonalnym „Zielone Płuca Polski”, aliczanym do terenów o wybitnych walorach przyrodniczych. Pełni on ważne funkcje ekologiczne zarówno w skali krajowej, jak i europejskiej. W bliskim sąsiedztwie miasta znajdują się cenne ekosystemy, takie jak: Wigierski Park Narodowy, Puszcza Augustowska, Suwalski Park Krajobrazowy i Pojezierze Suwalsko-Augustowskie. Zatem podstawową przesłanką przyjętej strategii rozwoju miasta jest jego zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy ściśle związany z ochroną środowiska. Z tego względu działalność gospodarcza produkcyjnych zakładów pracy oparta jest o nowoczesne i bezpieczne ekologicznie technologie, aby uzyskać znaczną poprawę stanu środowiska przyrodniczego i przestrzegać norm ekologicznych obowiązujących w Unii Europejskiej.

więcej