Kontrast
Czcionka

Firma

Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby zobaczyć więcej

Historia

Historia naszej firmy sięga roku 1976, kiedy to zarządzeniem Wojewody Suwalskiego utworzone zostało Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach z siedzibą w Giżycku. W roku 1979  siedzibę przedsiębiorstwa przeniesiono do Suwałk
i zmieniono nazwę na Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach, w skład którego wchodziły zakłady energetyki cieplnej w poszczególnych miastach województwa: Augustowie, Olecku, Ełku , Węgorzewie, Giżycku, Piszu.

więcej

Dofinansowane projekty

Projekty dofinansowane ze środków NFOŚiGW w formie pożyczki oraz ze środków unijnych.

więcej