fbpx
Kontrast
Czcionka

O nas

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
w Suwałkach Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Spółka z o. o. jest jednym z dostawców ciepła systemowego w Polsce. Głównym celem działalności firmy jest dostawa ciepła do mieszkań, szkół, szpitali, centrów handlowych, urzędów, kościołów, obiektów sportowych oraz dbanie o sprawność techniczną systemu ciepłowniczego. Strategiczną grupą klientów Spółki jest budownictwo mieszkaniowe. PEC zabezpiecza około 70% zapotrzebowania miasta w ciepło, ogrzewając większość jego mieszkańców.

Ciepło w systemie ciepłowniczym produkowane jest z zachowaniem najwyższych norm środowiskowych w Ciepłowni Głównej przy ul. Przemysłowej 6A.

PEC w Suwałkach Sp. z o. o. do swoich klientów przesyła ciepło w postaci gorącej wody własnymi sieciami ciepłowniczymi. Dostarczane ciepło zużywane na cele centralnego ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz wentylacji.

Adres:
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
w Suwałkach Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 6A
16-400 Suwałki

NIP
844-000-41-53

REGON
790042860

Akta rejestrowe Spółki
przechowywane w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  0000060440

Kapitał zakładowy:
31 043 000 zł

Konto bankowe:
Bank PEKAO SA. II Oddział w Suwałkach
48 1240 3363 1111 0000 2800 4231

Organy Spółki:
Zgromadzenie Wspólników
reprezentowane przez Prezydenta Miasta Suwałk

Rada Nadzorcza:
1. Miłosz Sadowski
2. Jan Wiszniewski
3. Natalia Mołotkiewicz
4. Barbara Gościewska
5. Daniel Bartoń

Zarząd Spółki
Michał Buczyński  – Prezes Zarządu

Dyrektorzy:
Karol Wandzioch – Dyrektor ds. technicznych

Prokurenci:
Karol Wandzioch
Marzena Czernicka

Przedmiot działalności wg PKD
35.30 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;
35.11 – Wytwarzanie energii elektrycznej;
35.14 – Handel energią elektryczną;
42.21 – Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;
43.22 – Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych  i klimatyzacyjnych;
43.39 – Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;
49.41 – Transport drogowy towarów.