Kontrast
Czcionka

Dla projektanta

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

W celu uzyskania uzgodnienia dokumentacji technicznej należy dostarczyć do sekretariatu PEC w Suwałkach Sp. z o.o.
ul Przemysłowa 6A:

  1. Pisemne zlecenie określające przedmiot uzgodnienia podpisane przez Inwestora lub osobę przez niego upoważnioną.
  2. Oryginał pełnomocnictwa (jeżeli jest niezbędny).
  3. 2 egzemplarze Projektu Budowlanego

Termin wydania uzgodnienia: do 14 dni (w sprawach bardzo skomplikowanych do 30 dni).

Uzgodnienia zawiera się w postaci porozumienia pomiędzy Inwestorem, a PEC w Suwałkach Sp. z o.o.

ikona pdf Wzór porozumienia do pobrania (.pdf)Ogólne warunki techniczne przyłączenia do m.s.c. (.pdf)

ikona pdf Ogólne warunki techniczne przyłączenia do m.s.c. (.pdf)

ikona pdf Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej WPC (.pdf)

ikona pdf Procentowy udział ciepła dostarczonego do miejskiej sieci ciepłowniczej wytworzonego w instalacjach odnawialnego źródła energii oraz ciepła użytkowego w kogeneracji αDH(.pdf)