W celu uzyskania uzgodnienia dokumentacji technicznej należy dostarczyć do sekretariatu PEC w Suwałkach Sp. z o.o.
ul Przemysłowa 6A:

  1. Pisemne zlecenie określające przedmiot uzgodnienia podpisane przez Inwestora lub osobę przez niego upoważnioną.
  2. Oryginał pełnomocnictwa (jeżeli jest niezbędny).
  3. 2 egzemplarze Projektu Budowlanego

Termin wydania uzgodnienia: do 14 dni (w sprawach bardzo skomplikowanych do 30 dni).

Uzgodnienia zawiera się w postaci porozumienia pomiędzy Inwestorem, a PEC w Suwałkach Sp. z o.o.

Plik do pobrania  Wzór porozumienia do pobrania