fbpx
Kontrast
Czcionka

Dla projektanta

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

W celu uzyskania uzgodnienia dokumentacji technicznej należy dostarczyć do sekretariatu PEC w Suwałkach Sp. z o.o.
ul Przemysłowa 6A:

  1. Pisemne zlecenie określające przedmiot uzgodnienia podpisane przez Inwestora lub osobę przez niego upoważnioną.
  2. Oryginał pełnomocnictwa (jeżeli jest niezbędny).
  3. 2 egzemplarze Projektu Budowlanego

Termin wydania uzgodnienia: do 14 dni (w sprawach bardzo skomplikowanych do 30 dni).

Uzgodnienia zawiera się w postaci porozumienia pomiędzy Inwestorem, a PEC w Suwałkach Sp. z o.o.

ikona pdf Wzór porozumienia do pobrania (.pdf)Ogólne warunki techniczne przyłączenia do m.s.c. (.pdf)

ikona pdf Ogólne warunki techniczne przyłączenia do m.s.c. (.pdf)

Współczynniki sprawności procesów przetwarzania energii pierwotnej w energię finalną za 2022 r.

ikona pdf Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej WPC (.pdf)

ikona pdf Procentowy udział ciepła dostarczonego do miejskiej sieci ciepłowniczej wytworzonego w instalacjach odnawialnego źródła energii oraz ciepła użytkowego w kogeneracji αDH(.pdf)