fbpx
Kontrast
Czcionka

FAQ

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

Węzeł cieplny to połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych.

1 GJ – to jednostka określająca ilość ciepła i wynosi 277,8 kWh ( 0,2778 MWh ). W celu uzyskania 1 GJ ciepła należy spalić 60 kg węgla kamiennego o wartości opałowej 0,028 GJ/kg w kotle o sprawności 60% lub grzać grzejnikiem elektrycznym o mocy 2 kW przez 139 godzin.

Zamówiona moc cieplna to ustalona przez odbiorcę największa moc cieplna, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie przy temperaturze zewnętrznej obliczeniowej, tj. dla Suwałk -24oC, która zgodnie z warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
• pokrycia strat w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach, tj. +20-21oC
• utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, tj. +55oC
• prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.
W zależności od temperatury na zewnątrz PEC dostarcza nośnik ciepła o parametrach zgodnych z tabelą regulacyjną, tj. zwiększa/zmniejsza temperaturę nośnika.