fbpx
Kontrast
Czcionka

Gdzie zgłosić awarię

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Jeżeli korzystacie Państwo z ciepła na cele c.o. lub c.w.u. dostarczanego z miejskiej sieci ciepłowniczej, a nie posiadacie zawartej umowy sprzedaży ciepła z naszym przedsiębiorstwem, wszelkie uwagi, dotyczące niedogrzewania, przerw w dostawie ciepła lub ciepłej wody, prosimy zgłaszać do administratora budynku, zarządu wspólnoty mieszkaniowej, lub konserwatora budynku.

Jeżeli posiadacie Państwo zawartą z naszym przedsiębiorstwem umowę sprzedaży ciepła, tzn. jesteście odbiorcami ciepła, w przypadku stwierdzenia awarii lub jakichkolwiek zakłóceń w dostarczaniu ciepła do Państwa obiektów, prosimy o natychmiastowe zgłoszenie tego faktu do:

Zakładu Przesyłu i Dystrybucji Ciepła

  • w dni powszednie w godz.7.00-15.00

tel. 87 565 33 94 lub 87 565 13 94 – Kierownik Marian Urynowicz
tel. 87 567 20 79 – Osiedle Północ – Radosław Gajdamowicz
tel. 87 566 57 93 – Osiedle Centrum – Łukasz Czupryński

Zakładu Wytwarzania

  • w dni powszednie po godz. 15.00 oraz w dni wolne, niedziele i święta – tel. 993

Podczas zgłaszania zakłócenia, należy podać następujące informacje:

  1. rodzaj zakłócenia (niedogrzewanie pomieszczeń, brak ciepłej wody użytkowej itp.),
  2. miejsce wystąpienia zakłócenia (adres),
  3. nazwisko bądź nazwę zgłaszającego wraz z numerem telefonu lub adresem.

W trosce o właściwy poziom świadczonych usług wszystkie Państwa zgłoszenia pod powyższy numer są rejestrowane i archiwizowane. Ponadto, w przypadku poważniejszych awarii i spowodowanych tym dłuższych przerw w dostawie ciepła, pod podanym numerem można uzyskać informację o przewidywanym terminie usunięcia awarii i wznowieniu dostarczania ciepła do Państwa obiektu.