fbpx
Kontrast
Czcionka

Przyłącz się

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Jeśli dokonałeś słusznego wyboru i chcesz, żeby Twój obiekt został podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej zapraszamy na krótki ,,spacer’’, aby dojść do komfortowego i niezbyt drogiego CIEPŁA SYSTEMOWEGO:

* Krok 1 – złożenie wniosku o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
* Krok 2 – zawarcie umowy o ustanowienie służebności przesyłu,
* Krok 3 – zawarcie umowy o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
* Krok 4 – realizacja umowy o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
* Krok 5 – zawarcie umowy sprzedaży energii cieplnej.

(wnioski i pliki do pobrania znajdują się w dziale „Do pobrania„)

 W tym celu można pobrać druk „Wniosek o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej” , dokładnie go wypełnić i dostarczyć do Biura Obsługi Klienta.

Wraz z wypełnionym wnioskiem (Krok 1) należy dostarczyć następujące dokumenty:

Odbiorcy indywidualni:
– Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu (wypis z księgi wieczystej).
– Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny obiektu, do którego dostarczone będzie cieplo, oraz rzut piwnic z planowaną lokalizacją pomieszczenia węzła cieplnego.

Pozostali odbiorcy:
– Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu (wypis z księgi wieczystej).
– Wypis z rejestru ewidencji prowadzonej działalności gospodarczej, NIP, REGON
– Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny obiektu, do którego dostarczone będzie cieplo, oraz rzut piwnic z planowaną lokalizacją pomieszczenia węzła cieplnego.

 Jeżeli istnieją warunki techniczno-ekonomiczne przyłączenia Twojego obiektu na podstawie złożonego wniosku, otrzymasz umowę o ustanowienie służebności przesyłu i projekt umowy o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

ikona pdf Zobacz mapę sieci (.pdf)

 Po podpisaniu w/w umów (Krok 2 i 3) i zrealizowaniu inwestycji (Krok 4), należy podpisać umowę sprzedaży energii cieplnej (Krok 5), co stanowi podstawę do rozpoczęcia przez PEC w Suwałkach Spółka z o.o. dostawy ciepła do Twojego obiektu.

UWAGA !
 1) Okres oczekiwania na podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej wynosi około 1 roku (od czasu złożenia przez Odbiorcę prawidłowo wypełnionego wniosku o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej). Wynika to z konieczności załatwienia spraw formalno-prawnych (np.: ustanowienie służebności przesyłu, uzyskanie pozwolenia na budowę, itp.) oraz procesu inwestycyjnego.

2) Zasady obowiązujące przy podłączeniu budynków o mocy do 50kW do miejskiej sieci ciepłowniczej:

Wariant I   – węzeł jest finansowany i wykonywany przez Dostawcę (własność PEC Suwałki) :
– Pozostanie klientem PEC przez okres 10 lat (lub zwrot nie umorzonej wartości majątku przyłącza i węzła cieplnego),
– Notarialne ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości Odbiorcy ciepła.

W takim przypadku, Odbiorca nie wnosi  opłaty za przyłączenie do m.s.c. a wszelkie koszty eksploatacji węzła cieplnego obciążają PEC Suwałki.

Wariant II   – węzeł jest finansowany i wykonywany przez Odbiorcę (właściciela nieruchomości) :

– Nie ma wymogu pozostania klientem na określoną ilość lat,
– Notarialne ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości Odbiorcy ciepła.

W Wariancie II,  Odbiorca  wnosi  opłatę za przyłączenie do m.s.c. określoną w obowiązującej  ,,Taryfie dla ciepła” oraz ponosi  wszelkie koszty montażu i eksploatacji własnego węzła cieplnego.

W razie jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do zasięgnięcia informacji osobiście w Biurze Obsługi Klienta PEC Suwałki, telefonicznie lub drogą elektroniczną.

ikona pdf Informacja dla Odbiorców za 2023r (.pdf)