Informujemy, że ustawowy system wsparcia dla odbiorców ciepła systemowego został przedłużony do końca czerwca 2024 r.[1]

Jednak ze względu na wprowadzenie nowej taryfy w PEC w Suwałkach od dnia 01 grudnia 2023 r. ze średnią obniżką na poziomie około 12%, obecne ceny ciepła systemowego PEC w Suwałkach są niższe od ustawowych progów uprawniających do uzyskania wsparcia dla odbiorców ciepła.

Wobec powyższego, PEC w Suwałkach stosuje wobec swoich odbiorców najniższą cenę ciepła, która wynika z zatwierdzonej taryfy wprowadzonej do stosowania z dniem 01 grudnia 2023 r., a nie ustawowych pułapów.

ikona pdf Pełna treść taryfy dla ciepła obowiązującej od 1 grudnia 2023 r.


[1] Ustawa z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła