W dniach 16-22.05.2023r. zorganizowaliśmy kampanię edukacyjną na temat ciepła systemowego i ochrony środowiska pod hasłem „Dni Otwarte Ciepłowni”, na które zaprosiliśmy uczniów suwalskich szkół podstawowych i średnich m.in. klasy z: Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 7, Zespołu Szkół im. Brzostowskiego. W sumie odwiedziło nas ponad 200 uczniów.

Podczas wizyty dzieci zwiedziły ciepłownię, zapoznały się z procesem produkcji ciepła i energii elektrycznej.  Przekazaliśmy im także wiedzę:

–  o stosowanych paliwach do produkcji, podkreślając znaczenie wykorzystania biomasy  i dalsze odchodzenie od stosowania węgla w PEC, mając na względzie  zmiany klimatyczne i dbałość o ochronę środowiska;

– w jaki sposób odbywa się transport ciepłej wody z ciepłowni aż do kaloryferów w ich szkołach i mieszkaniach,

–  co oznaczają takie terminy jak „niska emisja” i „wysoka emisja”, różnice między nimi , dlaczego niska emisja  wywiera szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka i środowisko naturalne.

Dzieci  były zafascynowane tym, że  mogły z bliska zobaczyć kominy, czy też zajrzeć do kotła i zobaczyć ogień. Duże wrażenie odniosła też informacja o długości sieci ciepłowniczej,  która wynosi prawie tyle ile odległość z Suwałk do Białegostoku. Wszystkie przekazane informacje spotkały się z dużym zainteresowaniem i ciekawością.

Po zwiedzaniu zapraszaliśmy  uczniów do sali konferencyjnej, gdzie przygotowany był poczęstunek oraz niespodzianka w formie quizu, w którym dzieci odpowiadały na pytania. W nagrodę otrzymywały Wielką Księgę Ciepła, która  zawiera przekrojową historię powstawania paliw kopalnych, odkrycia prowadzące do powstania elektryczności, różne sposoby produkcji energii i ciepła, a także promuje zieloną wizję przyszłości ciepłownictwa. Ponadto wszyscy  uczniowie otrzymali od nas gadżety pamiątkowe z logo firmy.

Było nam bardzo miło gościć naszych uczniów, na wszystkie pytania staraliśmy się odpowiedzieć, a było ich niemało.  Najbardziej spodobało się  nam pytanie: co należy zrobić, żeby u nas pracować. Dlatego też mamy nadzieję, że wśród odwiedzających znaleźli  się nasi przyszli pracownicy.