fbpx
Kontrast
Czcionka

Historia

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Historia naszej firmy sięga roku 1976,

kiedy to zarządzeniem Wojewody Suwalskiego utworzone zostało Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach z siedzibą w Giżycku. W roku 1979  siedzibę przedsiębiorstwa przeniesiono do Suwałk i zmieniono nazwę na Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach, w skład którego wchodziły zakłady energetyki cieplnej w poszczególnych miastach województwa: Augustowie, Olecku, Ełku , Węgorzewie, Giżycku, Piszu.

W związku z sukcesywną likwidacją lokalnych źródeł ciepła i szybkim rozwojem infrastruktury mieszkaniowej i przemysłowej na terenie miasta, w roku 1981 oddano do eksploatacji Ciepłownię Centrum W 1980 roku rozpoczęła się budowa Ciepłowni Głównej, która oddano do użytku w 1986 roku. 

W 1985 roku przy Ciepłowni Głównej powstała bocznica kolejowa, która obsługuje proces dostarczania i rozładunku węgla, dostarczanego transportem kolejowym do przedsiębiorstwa.

Z dniem 1 stycznia 1993 roku decyzją Wojewody Suwalskiego nastąpił podział przedsiębiorstwa, na mocy którego powstało siedem niezależnych przedsiębiorstw ciepłowniczych na terenie województwa, wchodzących wcześniej w skład WPEC. 
W ten sposób powstało Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach, którego organem założycielskim stała się Rada Miejska.

Z dniem 1 lipca 1997r. na mocy ustawy o gospodarce komunalnej, zmieniła się forma prawna przedsiębiorstwa, które uchwałą Rady Miejskiej przekształcono w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jej organami stały się: Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza i Zarząd Spółki.

Proces stosowania nowoczesnych technologii w suwalskim przedsiębiorstwie rozpoczął się w 1992 roku od zautomatyzowania procesu spalania w obu ciepłowniach, a następnie systemu sterowania pracą węzłów cieplnych. Rozpoczęła się również wymiana starych odcinków sieci ciepłowniczej oraz podłączania do sieci coraz większej liczby odbiorców z zastosowaniem technologii rur preizolowanych.

Ciągły rozwój w kierunku technologicznym oraz proekologicznym na przestrzeni lat wprowadzał kolejne zmiany w przedsiębiorstwie. Monitoringiem zostały objęte węzły cieplne, znacząco zwiększył się udział sieci preizolowanej w całkowitej długości miejskiej sieci ciepłowniczej.

W 2009 roku uruchomiony został blok energetyczny, który wytwarza ciepło w skojarzeniu z energią elektryczną tzw. wysokosprawna kogeneracja.

W 2019 roku uruchomiona została instalacja oczyszczania spalin dla jednego z kotłów na ciepłowni, a w 2020 roku instalacja spalania biomasy przy zastosowaniu zrębków drzewnych.

Dla realizacji inwestycji przedsiębiorstwo sięga po dofinansowania ze środków unijnych i preferencyjne pożyczki z NFOŚiGW.