Historia naszej firmy sięga roku 1976,
kiedy to zarządzeniem Wojewody Suwalskiego utworzone zostało Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach z siedzibą w Giżycku, a od 1979 roku w Suwałkach, obejmujące swoim zasięgiem obszar byłego województwa suwalskiego.

Po kilku zmianach organizacyjnych i prawnych, Uchwałą Rady Miejskiej z dniem 01 lipca 1997r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach przekształcono w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w której 100% udziałów posiada Miasto Suwałki.