Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o., na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 92, poz. 623), przekazuje informację o strukturze paliw pierwotnych zużytych do wytworzenia energii elektrycznej i wpływie jej wytworzenia na środowisko.