fbpx
Kontrast
Czcionka

Budowy instalacji spalania biomasy w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej …

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Budowy instalacji spalania biomasy w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Suwałkach

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, otrzymaliśmy pożyczkę z NFOŚiGW na realizację projektu pn. „Budowa instalacji spalania biomasy w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Suwałkach”.

Opis projektu
Instalacja spalania biomasy zlokalizowana będzie na terenie Ciepłowni Głównej przy ul. Przemysłowej 6a na działce nr 24881 należącej do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Suwakach Sp. z o.o. a realizację zaplanowano na lata 2018 – 2020.

Projekt zakłada budowę dwóch nowych kotłów wodnych opalanych biomasą w formie zrębki drzewnej o mocy nominalnej do 12,5 MW każdy, zlokalizowanych w odrębnym budynku wraz z instalacjami: podawania paliwa, odprowadzenia produktów spalania i oczyszczania spalin, kominem oraz urządzeniami pomocniczymi i magazynem paliwa.

Cel projektu
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej, w tym ze źródeł odnawialnych:
25 MW
Produkcja energii cieplnej z instalacji OZE:
55 555,56 MWh/rok
Szacowany roczna redukcja emisji gazów cieplarnianych:
20 176,78 ton CO2/rok

Wartość projektu: 40 677 036,01 zł
Wartość pożyczki : 17 381 997,91 zł

Termin oddania do użytkowania: 30.11.2020