Adres:
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
w Suwałkach Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 6A
16-400 Suwałki
 
NIP
844-000-41-53
 
REGON
790042860
 
Akta rejestrowe Spółki
– przechowywane w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  0000060440
 
Kapitał zakładowy:
31 043 000 zł
 
Konto bankowe:
Bank PEKAO SA. II Oddział w Suwałkach
48 1240 3363 1111 0000 2800 4231
 
Organy Spółki:
Zgromadzenie Wspólników
reprezentowane przez Prezydenta Miasta Suwałk
 
Rada Nadzorcza:
1.Skalski Andrzej
2.Bobrowski Mirosław
3.Rychlik Witaliasz
4. Stachowicz Karolina
5.Wawrzak Roman
 
Zarząd Spółki
Michał Buczyński  – Prezes Zarządu
 
Dyrektorzy:
Mieczysław Modzelewski – Dyrektor ds. produkcji
Karol Wandzioch – Dyrektor ds. eksploatacji
 
Prokurenci:
Mieczysław Modzelewski
Marzena Czernicka