Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o., na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. Nr 16, poz. 92), przekazuje odbiorcom ciepła informację o strukturze paliw pierwotnych zużytych do wytwarzania ciepła oraz o wpływie jego wytwarzania na środowisko.

Plik do pobrania  Okres grzewczy 2020/2021