W dniu 7.12.2017r. otrzymaliśmy certyfikaty PreQurs  potwierdzające:
1) redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza
2) redukcję ogólnej emisji zanieczyszczeń do powietrza
Certyfikaty są dokumentem określającym ile razy mniej zanieczyszczeń do powietrza emituje nasza ciepłownia w porównaniu z budynkiem referencyjnym, który odzwierciedla średnią krajową w zakresie zapotrzebowania na ciepło, czyli typowy polski budynek z kotłownią węglową.
 
Certyfikat niskiej emisji informuje, jaki jest wpływ ciepłowni na środowisko i ludzi w obszarze tzw. niskiej emisji szczególnie szkodliwych substancji do powietrza. Krotność redukcji poszczególnych zanieczyszczeń określa klasę budynku w zakresie od H do A+++. Na tej podstawie przyznawany jest  znak budynku z serii „VERY HIGH SMOG”, „NO SMOG” lub „ECO PLUS”.
 
Nasza firma otrzymała  klasę budynku „A” oraz znak „NO SMOG”.
 
W zakresie ogólnej emisji zanieczyszczeń do powietrza certyfikat potwierdza, że korzystanie z miejskiej sieci ciepłowniczej  redukuje emisję substancji substancji szkodliwych w następujący sposób:
– tlenek węgla o 238 razy mniej
– tlenek azotu – o 1,78 raza mniej
– tlenek siarki o 3,10 raza mniej
– dwutlenek węgla  o 1,06 raza mniej
– benzoapirenu o 20,8 raza mniej
– pyłów o 28,7 raza mniej
 
Certyfikaty zostały wręczone przez Prezesa Zarządu Instytutu Certyfikacji Emisji Budynków w Krakowie Pana Adolfa Mirowskiego.
 
Systemem certyfikacji objęto firmy ciepłownicze z całej Polski, które zadeklarowały chęć poddania się takiej ocenie.
 
Jesteśmy zadowoleni z otrzymanych certyfikatów, gdyż są one potwierdzeniem tego, że dbamy o środowisko naturalne, a szczególnie  jakość powietrza w naszym mieście.  Są również zachętą do korzystania z miejskiej sieci ciepłowniczej, jako źródła bezpiecznego dla środowiska, naszego zdrowia oraz w celu ograniczania niskiej emisji w Suwałkach.