fbpx
Kontrast
Czcionka

Projekt „Budowy instalacji spalania biomasy w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej …

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Projekt „Budowy instalacji spalania biomasy w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Suwałkach” nr POIS. 01.01.01-00-0025/17 w ramach Poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Pomocowego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Zgłaszanie nieprawidłowości

Informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących Projektów realizowanych w ramach POIiŚ.

Nieprawidłowości można zgłaszać na

a) specjalny adres e-mail –naduzycia.POIS@mr.gov.pl
lub za pomocą
b) elektronicznego systemu zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej:http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/