fbpx
Kontrast
Czcionka

Budowa instalacji oczyszczania spalin kotła WR25 nr 4 w Ciepłowni Głównej PEC …

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Budowa instalacji oczyszczania spalin kotła WR25 nr 4 w Ciepłowni Głównej PEC w Suwałkach

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Spółka z o.o. otrzymało dofinansowanie projektu pn. „Budowa instalacji oczyszczania spalin kotła WR25 nr 4 w Ciepłowni Głównej PEC w Suwałkach” w formie pożyczki.

Opis projektu
Projekt pn. „Budowa instalacji oczyszczania spalin kotła WR25 nr 4 w Ciepłowni Głównej PEC w Suwałkach” polega na budowie instalacji oczyszczania spalin (IOS) kotła wodnego rusztowego typu WR25 spalającego węgiel kamienny. Spaliny, po oczyszczeniu w IOS włączone zostaną istniejący jednoprzewodowy komin betonowy, obsługujący wszystkie cztery kotły Ciepłowni Głównej. Instalacja oczyszczania spalin (IOS) składa się z trzech połączonych systemów:
• odpylania, której zadaniem jest usuwanie cząstek stałych ze spalin,
• odazotowania – odpowiedzialnej za usuwanie związków azotu ze spalin,
• odsiarczania, której celem jest usuwanie związków siarki ze spalin.

Cel projektu
Efekt ekologiczny (Mg/rok)
Ograniczenie emisji dwutlenku siarki 28,50
Ograniczenie emisji tlenków azotu 2,20
Ograniczenie emisji pyłów 1,69

Wartość projektu: 13 682 184,00 zł

Kwota pożyczki ze środków NFOŚiGW: 8 207 213,00 zł

Termin oddania do użytkowania: 28.02.2019r.