Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Spółka z o.o. uprzejmie informuje, że z dniem
1 września 2022 r. wprowadzona zostanie nowa taryfa dla ciepła zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OLB.4210.28.2022.AWr z dnia 10 sierpnia 2022 r., opublikowaną w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 10 sierpnia 2022 r. poz. nr 510 (1770).