Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o., zgodnie z art.64 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.351 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z ustawą z dnia 07 maja 2009 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym  ( Dz.U. z 2017 r. poz.1089 ) zaprasza do składania pisemnych ofert na wykonanie badania sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. za rok 2021 i 2022.

Więcej informacji w ogłoszeniu poniżej:

ikona pdf Badania sprawozdania finansowego za rok 2021 i 2022 (.pdf)