Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z art. 130 § 1 i 2 Kodeksu Pracy oraz przyjętego rozwiązania Zarządu Spółki, dni 24 grudnia 2021 roku i 7 stycznia 2022 roku w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplej  w Suwałkach Spółka z o.o.,  są dniami wolnymi od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę tj. 25 grudnia 2021 roku i 1 stycznia 2022 roku.