małe litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast
rot
rotrotrot
» STRONA GŁÓWNA » STREFA KLIENTA » Przyłącz się

Przyłącz się

Przyłącz się do sieci PEC w Suwałkach Spółka z o.o.

 Jeśli dokonałeś słusznego wyboru i chcesz, żeby Twój obiekt został podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej zapraszamy na krótki ,,spacer’’, aby dojść do komfortowego i niezbyt drogiego CIEPŁA SYSTEMOWEGO:

* Krok 1 - złożenie wniosku o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
* Krok 2 - zawarcie umowy o ustanowienie służebności przesyłu,
* Krok 3 - zawarcie umowy o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
* Krok 4 - realizacja umowy o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
* Krok 5 - zawarcie umowy sprzedaży energii cieplnej.

(wnioski i pliki do pobrania znajdują się na dole strony)

 W tym celu można pobrać druk „Wniosek o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej” ,  dokładnie go wypełnić i dostarczyć do Biura Obsługi Klienta.

Wraz z wypełnionym wnioskiem (Krok 1) należy dostarczyć następujące dokumenty:

Odbiorcy indywidualni:
- Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu (wypis z księgi wieczystej).
- Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny obiektu, do którego dostarczone będzie cieplo, oraz rzut piwnic z planowaną lokalizacją pomieszczenia węzła cieplnego. 

Pozostali odbiorcy:
- Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu (wypis z księgi wieczystej).
- Wypis z rejestru ewidencji prowadzonej działalności gospodarczej, NIP, REGON
- Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny obiektu, do którego dostarczone będzie cieplo, oraz rzut piwnic z planowaną lokalizacją pomieszczenia węzła cieplnego.

 Jeżeli istnieją warunki techniczno-ekonomiczne przyłączenia Twojego obiektu na podstawie złożonego wniosku, otrzymasz umowę o ustanowienie służebności przesyłu i projekt umowy o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. >>Zobacz mapę sieci<<

 Po podpisaniu w/w umów (Krok 2 i 3) i zrealizowaniu inwestycji (Krok 4), należy podpisać umowę sprzedaży energii cieplnej (Krok 5), co stanowi podstawę do rozpoczęcia przez PEC w Suwałkach Spółka z o.o. dostawy ciepła do Twojego obiektu.

UWAGA !
  1) Okres oczekiwania na podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej wynosi około 1 roku (od czasu złożenia przez Odbiorcę prawidłowo wypełnionego wniosku o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej). Wynika to z konieczności załatwienia spraw formalno-prawnych (np.: ustanowienie służebności przesyłu, uzyskanie pozwolenia na budowę, itp.) oraz procesu inwestycyjnego.

2) Zasady obowiązujące przy podłączeniu budynków o mocy do 50kWdo miejskiej sieci ciepłowniczej:

Wariant I   - węzeł jest finansowany i wykonywany przez Dostawcę (własność PEC Suwałki) :
 - Konieczność likwidacji kotła na paliwo stałe,
- Pozostanie klientem PEC przez okres 10 lat (lub zwrot nie umorzonej wartości majątku przyłącza i węzła cieplnego),
- Notarialne ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości Odbiorcy ciepła,

- Zobowiązanie się do pobierania określonej (minimalnej) ilości ciepła w ciągu roku kalendarzowego, przez okres 10 lat.

W takim przypadku, Odbiorca nie wnosi  opłaty za przyłączenie do m.s.c. a wszelkie koszty eksploatacji węzła cieplnego obciążają PEC Suwałki.

Wariant II   - węzeł jest finansowany i wykonywany przez Odbiorcę (właściciela nieruchomości) :
- Odbiorca ma prawo pozostawienia kotła na paliwo stałe,

- Nie ma wymogu pozostania klientem na określoną ilość lat,
- Notarialne ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości Odbiorcy ciepła.

W Wariancie II,  Odbiorca  wnosi  opłatę za przyłączenie do m.s.c. określoną w obowiązującej  ,,Taryfie dla ciepła'' oraz ponosi  wszelkie koszty montażu i eksploatacji własnego węzła cieplnego.

               W razie jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do zasięgnięcia informacji osobiście w Biurze Obsługi Klienta PEC Suwałki, telefonicznie lub drogą elektroniczną.


 

pogotowie
Informacje o cieple
bip
um suwalki
nfosigw projekty
Izba gospodarcza
ure
CIRE
Nape
NFOS
blok energetyczny
© copyright by PEC w Suwałkach Sp. z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone
DESIGN BY ONAVI