rot
rotrotrot
» STRONA GŁÓWNA » FIRMA » Podstawowe dane
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

Podstawowe dane

Adres:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
w Suwałkach Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 6A
16-400 Suwałki

NIP

844-000-41-53

REGON

790042860


Akta rejestrowe Spółki

- przechowywane w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

0000060440

Kapitał zakładowy:

31 043 000 zł

Konto bankowe:

Bank PEKAO SA. II Oddział w Suwałkach
48 1240 3363 1111 0000 2800 4231

ORGANY SPÓŁKI:

Zgromadzenie Wspólników

– reprezentowane przez Prezydenta Miasta Suwałk

Rada Nadzorcza:

1.Skalski Andrzej - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2.Bobrowski Mirosław
3.Dudzińska Małgorzata
4.Obrębski Andrzej
5.Rychlik Witaliasz

Zarząd Spółki

Tadeusz Szaciło – Prezes Zarządu

Dyrektorzy:

Teresa Kamińska – Dyrektor ds. ekonomicznych i sprzedaży
Mieczysław Modzelewski – Dyrektor ds. produkcji
Karol Wandzioch – Dyrektor ds. eksploatacji

pogotowie
Informacje o cieple
bip
um suwalki
Izba gospodarcza
ure
CIRE
Nape
NFOS
blok energetyczny
© copyright by PEC w Suwałkach Sp. z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone
DESIGN BY ONAVI