małe litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast
rot
rotrotrot
» STRONA GŁÓWNA » DLA PROJEKTANTA

UZGODNIENIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

  W celu uzyskania uzgodnienia dokumentacji technicznej należy dostarczyć do sekretariatu PEC w Suwałkach Sp. z o.o.
ul Przemysłowa 6A:

  1. Pisemne zlecenie określające przedmiot uzgodnienia podpisane przez Inwestora lub osobę przez niego upoważnioną.
  2. Oryginał pełnomocnictwa (jeżeli jest niezbędny).
  3. 2 egzemplarze Projektu Budowlanego

 

 Termin wydania uzgodnienia: do 14 dni (w sprawach bardzo skomplikowanych do 30 dni).

 Uzgodnienia zawiera się w postaci porozumienia pomiędzy Inwestorem, a PEC w Suwałkach Sp. z o.o.  >>wzór porozumienia do pobrania<<

pogotowie
Informacje o cieple
bip
um suwalki
nfosigw projekty
Izba gospodarcza
ure
CIRE
Nape
NFOS
blok energetyczny
© copyright by PEC w Suwałkach Sp. z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone
DESIGN BY ONAVI