małe litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast
rot
rotrotrot
» STRONA GŁÓWNA » Instalacja solarna
         Z dniem 1 września 2016r. uruchomiliśmy instalację solarną (18 kolektorów słonecznych), o mocy cieplnej Q=65,9kW, zlokalizowaną na budynku w pobliżu ciepłowni.
      Produkowane z kolektorów słonecznych ciepło będzie odprowadzane do miejskiej sieci ciepłowniczej.
         Powyższa inwestycja pozwoliła nam na uzyskanie statusu firmy posiadającej efektywny system ciepłowniczy. Wymagania do uzyskania takiego statusu określone zostały w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012r. w sprawie efektywności energetycznej (Dz.U. UE L315/1 z dnia 14.11.2012r.).
         Zgodnie z postanowieniami powyższej Dyrektywy pojęcie "efektywny system ciepłowniczy i chłodniczy" oznacza system w którym - w naszym przypadku -   do produkcji ciepła wykorzystuje się w co najmniej 50% połączenie ciepła pochodzącego z kogeneracji i z odnawialnych źródeł energii.
        Uzyskanie statusu efektywnego systemu ciepłowniczego jest niezbędne, aby w przyszłości ubiegać się o środki pomocowe z Unii Europejskiej na modernizację i rozbudowę systemu ciepłowniczego.
 
 
 
 

pogotowie
Informacje o cieple
bip
um suwalki
nfosigw projekty
Izba gospodarcza
ure
CIRE
Nape
NFOS
blok energetyczny
© copyright by PEC w Suwałkach Sp. z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone
DESIGN BY ONAVI