rot
rotrotrot
» STRONA GŁÓWNA » Dbamy o jakość powietrza w mieście
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

Powoli zbliża się sezon grzewczy, a z nim nieodłączna w ostatnim czasie tematyka jakości powietrza w mieście.         

Przygotowujemy się do nowego sezonu grzewczego, podsumowujemy zadania wykonane w okresie wiosenno-letnim oraz skupiamy się na kontynuacji tych, których realizację zaplanowaliśmy do końca bieżącego roku.
Jednym z priorytetowych zadań w spółce jest  jak najszersze wpływanie  - w ramach prowadzenia swojej działalności  - na poprawę jakości powietrza w mieście. Przełożyło się to na konkretne działania, które przedstawiają się następująco:

?      1. Do końca 2018 roku do miejskiej sieci ciepłowniczej podłączone zostaną w sumie 44 budynki jednorodzinne  - w tych rejonach miasta, gdzie najczęściej występują przekroczenia substancji szkodliwych pochodzących z domowego procesu spalania ? przede wszystkim na Os. Kolejowym,  w obrębie ul. W. Polskiego oraz w centrum miasta.  W porównaniu do kilku lat ubiegłych, ilość odbiorców indywidualnych podłączonych do sieci w bieżącym rokuwzrośnie dwukrotnie (w ubiegłych latach wynosiła średnio 20 odbiorców rocznie).  Naszym zdaniem  czynników na to wpływających jest kilka. Przede wszystkim:

-  wzrasta świadomość mieszkańców na temat szkodliwości niskiej emisji w wyniku działań edukacyjnych, prowadzonych przez samorząd, media, a także pracowników spółki w ramach tzw. ?lekcji ciepła? w suwalskich szkołach;

- uruchomiony przez samorząd miejski program wsparcia finansowego na zmianę sposobu ogrzewania budynku,

- opcja bezpłatnego podłączenia do m.s.c.,

- komfort cieplny i wygoda w korzystaniu  z usług PEC.

?    2. Rozpoczęta została budowa Instalacji Oczyszczania Spalin (IOS) na kotle WR 25. W wyniku realizacji tej inwestycji nastąpi znaczne zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, przede wszystkim dwutlenku siarki , dwutlenków azotu i pyłów.

?  3. Rozpoczęta została realizacja projektu przebudowy i termomodernizacji  10 km sieci ciepłowniczej, na który spółka pozyskała środku unijne.W ramach tego projektu zrealizowano już przebudowę sieci przy ul. Szpitalnej, Witosa, Lityńskiego i Klonowej. Kontynuowane są prace wzdłuż ulicy Kowalskiego i M. Curie-Skłodowskiej. Ponadto realizowana jest termomodernizacja sieci magistralnej od estakady  przy ul. Wylotowej do ul. Północnej. Prace te zostaną zakończone do końca bieżącego roku. W kolejnych dwóch latach będą kontynuowane prace na innych, najstarszych odcinkach sieci w mieście.

?    4.W przyszłym roku rozpocznie się realizacja projektu likwidacji węzłów grupowych w ramach pozyskanych środków unijnych. Realizacja projektu będzie prowadzona w północnej części miasta, w obrębie ulic: Moniuszki, Kowalskiego, Paca, Reja Lityńskiego i Daszyńskiego.

W wyniku realizacji obu tych projektów nastąpi poprawa efektywności przesyłania i dystrybucji ciepła, zmniejszenie strat na przesyle i dystrybucji, co w efekcie spowoduje obniżenie zużycia paliwa i ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.

?    5.W przyszłym roku przewidywane jest także rozpoczęcie budowy instalacji spalania biomasy, jako projektu w ramach środków unijnych. Nowa instalacja zastąpi 20% dotychczasowej produkcji, zastępując miał węglowy biomasą, co również wpłynie na ograniczenie emisji zanieczyszczeń.   

Wszystkie inwestycje, w swoich założeniach biorą pod uwagę ochronę środowiska naturalnego, a w szczególności ochronę powietrza.  Działania prowadzone w tym zakresie wspólnie z samorządem miejskim,  wpływają na poprawę jakości powietrza i na pewno przyniosą miastu, a przede wszystkim jego mieszkańcom korzyści.

 

 

 

 


pogotowie
Informacje o cieple
bip
um suwalki
Izba gospodarcza
ure
CIRE
Nape
NFOS
blok energetyczny
© copyright by PEC w Suwałkach Sp. z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone
DESIGN BY ONAVI