małe litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast
rot
rotrotrot
» STRONA GŁÓWNA » Dbamy o jakość powietrza w mieście
W sezonie grzewczym, pojawia się związana z nim  w ostatnim czasie tematyka jakości powietrza w mieście.
Jednym z priorytetowych zadań w spółce jest jak najszersze wpływanie - w ramach prowadzenia swojej działalności - na poprawę jakości powietrza w mieście. Przełożyło się to na konkretne działania, które przedstawiają się następująco:
1. Każdego roku do miejskiej sieci ciepłowniczej podłączamy nowe budynki szczególnie w tych rejonach miasta, gdzie najczęściej występują przekroczenia substancji szkodliwych pochodzących z domowego procesu spalania.  Z każdym rokiem ilość odbiorców indywidualnych podłączonych do sieci wzrasta o około 40 odbiorców rocznie.    Naszym zdaniem czynników na to wpływających jest kilka. Przede wszystkim:
 
 
- wzrasta świadomość mieszkańców na temat szkodliwości niskiej emisji w wyniku działań edukacyjnych, prowadzonych przez samorząd, media, a także pracowników spółki w ramach tzw. "lekcji ciepła" w suwalskich szkołach;

- uruchomiony przez samorząd miejski program wsparcia finansowego na zmianę sposobu ogrzewania budynku,

- opcja bezpłatnego podłączenia do m.s.c.,

- komfort cieplny i wygoda w korzystaniu z usług PEC.

2. Zakończona została budowa Instalacji Oczyszczania Spalin (IOS) na kotle WR 25 w ciepłowni. W wyniku realizacji tej inwestycji nastąpi znaczne zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, przede wszystkim dwutlenku siarki , dwutlenków azotu i pyłów.

3. Trwa realizacja projektu przebudowy i termomodernizacji 10 km sieci ciepłowniczej, na który spółka pozyskała środku unijne.W ramach tego projektu realizowana zostanie przebudowa sieci przy ul. Szpitalnej, Witosa, Lityńskiego i Klonowej, Kowalskiego i M. Curie-Skłodowskiej. Ponadto realizowana jest termomodernizacja sieci magistralnej od estakady przy ul. Wylotowej do ul. Północnej, a następnie  będą kontynuowane prace na innych, najstarszych odcinkach sieci w mieście.

4.Rozpoczęła się realizacja projektu likwidacji węzłów grupowych w ramach pozyskanych środków unijnych. Realizacja projektu będzie prowadzona w północnej części miasta, w obrębie ulic: Moniuszki, Kowalskiego, Paca, Reja Lityńskiego i Daszyńskiego.

W wyniku realizacji  tych projektów nastąpi poprawa efektywności przesyłania i dystrybucji ciepła, zmniejszenie strat na przesyle i dystrybucji, co w efekcie spowoduje obniżenie zużycia paliwa i ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.

5.W 2019 roku rozpocznie się budowa instalacji spalania biomasy, jako projektu w ramach dofinansowania ze środków unijnych. Nowa instalacja zastąpi 20% dotychczasowej produkcji, zastępując miał węglowy biomasą, co również wpłynie na ograniczenie emisji zanieczyszczeń.

Wszystkie inwestycje, w swoich założeniach biorą pod uwagę ochronę środowiska naturalnego, a w szczególności ochronę powietrza. Działania prowadzone w tym zakresie wspólnie z samorządem miejskim, wpływają na poprawę jakości powietrza i na pewno przyniosą miastu, a przede wszystkim jego mieszkańcom korzyści.

pogotowie
Informacje o cieple
bip
um suwalki
nfosigw projekty
Izba gospodarcza
ure
CIRE
Nape
NFOS
blok energetyczny
© copyright by PEC w Suwałkach Sp. z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone
DESIGN BY ONAVI