małe litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast
rot
rotrotrot
» STRONA GŁÓWNA » Certyfikaty PreQurs
W dniu 7.12.2017r. otrzymaliśmy certyfikaty PreQurs  potwierdzające:
1) redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza
2) redukcję ogólnej emisji zanieczyszczeń do powietrza
Certyfikaty są dokumentem określającym ile razy mniej zanieczyszczeń do powietrza emituje nasza ciepłownia w porównaniu z budynkiem referencyjnym, który odzwierciedla średnią krajową w zakresie zapotrzebowania na ciepło, czyli typowy polski budynek z kotłownią węglową.
 
Certyfikat niskiej emisji informuje, jaki jest wpływ ciepłowni na środowisko i ludzi w obszarze tzw. niskiej emisji szczególnie szkodliwych substancji do powietrza. Krotność redukcji poszczególnych zanieczyszczeń określa klasę budynku w zakresie od H do A+++. Na tej podstawie przyznawany jest  znak budynku z serii "VERY HIGH SMOG", "NO SMOG" lub "ECO PLUS".
 
Nasza firma otrzymała  klasę budynku "A" oraz znak "NO SMOG".
 
 W zakresie ogólnej emisji zanieczyszczeń do powietrza certyfikat potwierdza, że korzystanie z miejskiej sieci ciepłowniczej  redukuje emisję substancji substancji szkodliwych w następujący sposób:
 - tlenek węgla o 238 razy mniej
- tlenek azotu - o 1,78 raza mniej
- tlenek siarki o 3,10 raza mniej
- dwutlenek węgla  o 1,06 raza mniej
- benzoapirenu o 20,8 raza mniej
- pyłów o 28,7 raza mniej
 
Certyfikaty zostały wręczone przez Prezesa Zarządu Instytutu Certyfikacji Emisji Budynków w Krakowie Pana Adolfa Mirowskiego.
 
Systemem certyfikacji objęto firmy ciepłownicze z całej Polski, które zadeklarowały chęć poddania się takiej ocenie.
 
Jesteśmy zadowoleni z otrzymanych certyfikatów, gdyż są one potwierdzeniem tego, że dbamy o środowisko naturalne, a szczególnie  jakość powietrza w naszym mieście.  Są również zachętą do korzystania z miejskiej sieci ciepłowniczej, jako źródła bezpiecznego dla środowiska, naszego zdrowia oraz w celu ograniczania niskiej emisji w Suwałkach. 
 
pogotowie
Informacje o cieple
bip
um suwalki
nfosigw projekty
Izba gospodarcza
ure
CIRE
Nape
NFOS
blok energetyczny
© copyright by PEC w Suwałkach Sp. z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone
DESIGN BY ONAVI