Kalkulator przybliżonych kosztów ogrzewania

Dane budynku
Powierzchnia ogrzewana budynku (m2)
Średnia temperatura w budynku: (oC)
Wskaźnik zapotrzebowania ciepła dla tzew=-24 oC
Czy wyliczyć koszty ciepłej wody użytkowej? (domyślnie tak)
Ilość osób (do obliczeń ciepłej wody użytkowej)
Ceny nośników energii
Możesz pozostawić lub wstawić własne. Cena energii elektrycznej wyliczona przy założeniu wykorzystania 60% energii nocnej i 40% energii dziennej
Sieć ciepłownicza (węzeł odbiorcy) - cena 1 GJ
Sieć ciepłownicza (węzeł PEC-u) - cena 1 GJ
Olej opałowy - cena [zł/l]
Gaz płynny LPG - cena [zł/l]
Energia elektryczna - cena [zł/kWh] (60% energii nocnej i 40% energii dziennej)
Miał węglowy - cena [zł/kg]
Groszek węglowy - cena [zł/kg]
Drewno - cena [zł/kg]
Gaz LNG - cena [zł/m2]
Przywróć sugerowane ceny nosników energii
Orintacyjne koszty exploatacji z uwzględnieniem wzrostu cen nośników energii w następnych latach
Wybierz lub wstaw średni wzrost cen nośników energii [ % ]