rot
rotrotrot

Witamy na stronie
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
w Suwałkach Sp. z o.o.

MISJA NASZEJ FIRMY:
-  prowadzenie działalności nastawionej na zadowolenie odbiorców ciepła
- stosowanie nowoczesnych technologii ograniczających ingerencję w środowisko naturalne
podnoszenie standardów świadczonych usług
-  stałą poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
zarządzanie energią w sposób efektywny, zapobiegający marnotrawieniu wykorzystywanej i zużywanej energii
_____________________________________________________________________________________
PEC budynek administracyjny
ul. Przemysłowa 6A
16-400 Suwałki
Ciepło sieciowe kontra smog

            Czy wiesz, że ciepło systemowe to naprawdę dobry sposób na ograniczenie smogu w mieście? Dzieje się tak, ponieważ dzięki produkcji ciepła w jednym lub kilku wyspecjalizowanych miejscach (elektrociepłownia, ciepłownia, spalarnia odpadów) można uwolnić miasto od tysięcy małych dymiących kominów i wylatujących z nich trujących substancji. 

            Jak podaje Główny Inspek­to­rat Och­rony Śro­do­wi­ska za emisję rakotwórczego benzo(a)pirenu w 86 proc. odpowiada indywidualne ogrzewanie budynków. Dzieje się tak dlatego, że obok nieefektywnie (w złej temperaturze) spalanych węgla i drewna, palone są także śmieci oraz paliwa niskiej jakości. Nie ma także żadnych norm związanych z emisją zanieczyszczeń. Natomiast w zawodowych elektrociepłowniach temperatura pieca jest zawsze optymalna, a dodatkowo emisja spalin podlega surowym normom prawnym z zakresu ochrony środowiska.

            Jeśli porównamy zanieczyszczenia produkowane przez indywidualne piece z tymi z elektrociepłowni, to okazuje się, że zawodowa produkcja ciepła emituje znaczniej mniej szkodliwych substancji. Jak obliczyli specjaliści z Instytutu Certyfikacji Emisji Budynków, dzięki pro­duk­cji cie­pła w elektrocie­płowni możemy całkowicie zlikwidować emisję rakotwórczego bezno(a)pirenu oraz wyemi­to­wać 35 razy (3500 proc.) mniej pyłów do atmos­fery – w porów­na­niu do indy­wi­du­alnego kotła na węgiel, produkującego taką samą ilość ciepła.

            Dlatego warto wybierać mieszkania ogrzewane ciepłem systemowym, a tam gdzie jest to możliwe korzystać z programów wymiany ogrzewania indywidualnego na systemowe. Nie chcemy przecież traktować smogu jak powietrza.

            Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat smogu i związanych z nim zagrożeń, zajrzyj do MIASTA BEZ SMOGU (link: cieplosystemowe.pl/cieplo-systemowe/miasta-bez-smogu/skad-bierze-sie-smog/)

 Nie traktuj smogu jak powietrza!
 
 
 
 
pogotowie
Informacje o cieple
bip
um suwalki
Izba gospodarcza
ure
CIRE
Nape
blok energetyczny
© copyright by PEC w Suwałkach Sp. z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone
DESIGN BY ONAVI